ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η Makrigiannakis Logistics διαθέτει πολυετή πείρα και ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην τεχνολογία μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Διασφαλίζουμε τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως εύφλεκτες ουσίες και είδη, τοξικά και διαβρωτικά προϊόντα κ.λπ.

Η Εταιρεία μας εξασφαλίζει ειδικά οχήματα ανάλογα με το είδος του υλικού που μεταφέρεται και μεριμνά για τον σωστό τρόπο φόρτωσης και ασφάλισης του μεταφερόμενου φορτίου. Οι έμπειροι οδηγοί μας φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές και ακολουθούν τις αρχές της ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων υλών.

ΚΑΜΕΡΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣSECURITY

ΟΛΟ ΤΟ24ΩΡΟ
* Required fields.